Fräsch, frisk och spontan av Mons Kallentoft

Fräsch-frisk-och-spontan-Kallentoft

UTÅT SETT ÄR DE DEN PERFEKTA FAMILJEN.

Båda har gjort karriär, de har två söta små barn och en dyr bostadsrätt i Stockholm. De sköter hushållssysslorna tillsammans, noggrant fördelade med hjälp av ett excelark. Men under ytan är det något som inte stämmer.
   

Han försöker förstå sitt liv utifrån marknads- och varumärkesteorier, medan hon försvinner ut på långa nattliga promenader. Det är då tanken på projektet dyker upp hos honom. Hans alldeles privata projekt, som ska ge innehåll och riktning åt hans tillvaro.
Ett nytt projekt, ett projekt som verkligen kommer att brännas.

"Fräsch, frisk och spontan" är en elegant historia, välskriven, detaljskarp och obehaglig som ett nageltrång i sin bild av Trettioplus-Stockholm just nu." Anna Hellsten, Sydsvenskan

"Som porträtt är den manlige huvudpersonen en lysande karikatyr av en viss typ av människa i nutiden: en ekonom helt utan passion och engagemang för någonting. Helt fången i lika abstrakta som banala teorier (vilka han uppfattar som höjden av intellektuell verksamhet) om marknadsföring och varumärken, försöker han förstå sin omgivning och sig själv - men det lyckas han givetvis inte helt med. Snarare får han allt svårare att förstå sig själv. Sakta bryts hans eget psyke ner - i allt högre grad får han problem med att hålla isär sina egna morbida drömmar och det som händer i verkligheten.
Det finns en kuslig närvarokänsla i Kallentotfs sätt att berätta som hänger samman med att även läsaren efterhand blir alltmer osäker på vad huvudpersonen egentligen är med om och vad som är fria fantasier (det antyds till exempel att han skulle vara ansvarig för det hittills ouppklarade dubbelmordet i Linköping).

Men läsaren förblir inte bara in i det sista ovetande om huruvida huvudpersonen begår några mord - även mannens redogörelser för framgångar i arbetslivet visar sig vid närmare granskning vara tvivelaktiga. Snarast beskriver romanen hur han just som en följd av sin heltigenom oengagerade livsstil har svårt att hålla kvar kunder, hur hans jakt på normalitet paradoxalt nog fått honom att bli alltmer lik Camus främling Mersault - den person som kanske mer än någon annan fiktiv gestalt fungerar som en självklar referenspunkt vid läsningen: samma stumma språk, samma oförmåga att känna något inom sig - till exempel vid begravningar - samma ovilja att blotta sina känslor för sin partner.

Men Kallentoft vill ändå något mer än att på 80-talsmanér skildra ett nollställt, heltigenom stumt psyke. Vad romanen ytterst sett gestaltar är mekanismerna i en sönderfallande kärleksrelation: hur makarna isolerar sig på var sitt håll för att kunna andas men hur denna isolering i slutändan ändå kväver dem - hur ett destruktivt beteende omedvetet frammanas för att problemen skall kunna synliggöras och därmed avhjälpas.
Genom sin skruvade intrig har Kallentoft hittat en metod för att blottlägga en livsstil och en viss sorts medelklasstillvaro på ett betydligt mer nyanserat och uttömmande sätt än vad man är van vid i den nutida svenska litteraturen." Johan Lundberg, Svenska Dagbladet

"Här kliver plötsligt Mons Kallentoft fram som person och även om jag inte exakt vet vad som är självbiografiskt och vad som är fiktion så känns det i texten att Mons Kallentofts person hela tiden finns närvarande. Ledtrådarna är många: varumärkeskonsult, familj, Cloetta och Ljungsbro. Ibland förefaller det faktiskt vara ren uppgörelselitteratur, främst en uppgörelse med uppväxt och föräldrar.
"Fräsh, frisk och spontan" är en jagberättelse från Stockholms innerstad. Högre medelklass, kärnfamilj i upplösning och ett fasansfullt projekt. Så länge berättelsen cirklar runt jaget och hans livsångest är det här en skarpögd mitt-i-livet-skildring med en skarpt fångad, oroande kärna av mörker och manlig alienation." Corren